Lyrics ng o kay liit ng mundo

Ang mundo natin
may saya’t luha
May pag-asa,
takot, tawanan pa
Hindi tayo iba
Puso’y magkaisa
Kay liit lang ng mundo

KORO:

Kay liit lang ng mundo
Kay liit lang ng mundo
Kay liit lang ng mundo
Ang mundo natin…

Read more: http://wiki.answers.com/Q/Lyrics_ng_o_kay_liit_ng_mundo#ixzz1RrDpIjDx