ParuParong Bukid Lyrics by Katutubong Awitin

ParuParong Bukid Lyrics by Katutubong Awitin Paruparong bukid na lilipad-lipad Sa gitna ng daan papagapagaspas Isang bara ang tapis Isang dangkal ang manggas Ang sayang de kola Isang piyesa ang sayad May payneta pa siya — uy! May suklay pa mandin — uy! Nagwas de-ohetes ang palalabasin Haharap sa altar at mananalamin At saka lalakad … Continue reading ParuParong Bukid Lyrics by Katutubong Awitin